Droga Słowian na Pustynie Sądu
Bóg zaplanował, że Ziemię Obiecaną ponownie zajmie Naród Wybrany, czyli rzeczywisty Izrael 12 pokoleniowy,
wyzwolony na wzór wyzwolenia Izraela ze starożytnego Egiptu.
Izrael ten będzie rządził nad całym światem, opierając się na Prawie Bożym.
Biblijny Izrael to Słowianie w tym Polacy i to do nas kierowana jest Biblia.


TAJEMNICZE PRZYMIERZE
Protokoły Mędrców Syjonu
SATANIZM


Słowianie to Biblijny Izrael!
Wybawienie Ludu Bożego czyli Słowian


Dlaczego Bóg dopuszcza zło?
10 przykazań da Ci życie wieczne w fizycznym ciele


Czasy Końca
Rząd twoim największym wrogiem!
Czy istnieje piekło?